WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


1 marca 2017 roku członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej znajdujące się przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Działalność oraz metody nauczania przyszłych ratowników medycznych przedstawił Prodziekan Ratownictwa Medycznego WSPS mgr Tomasz Kulpo-Bagiński.

Początkowo członkowie MCWKN zostali zapoznali z wyposażeniem i zastosowaniem ambulansu do symulacji medycznych dla studentów. Kolejnym punktem było zapoznanie się z wyposażeniem i działaniem samego centrum symulacji. Jednym ze zwiedzonych pomieszczeń była sala Debriefingu w której słuchacze WSPS obserwują działania poszczególnych grup podczas symulowanych działań medycznych. Grupa przebywająca w tej sali analizuje i obserwuje działania swoich kolegów pod kątem prawidłowości ale
i popełnianych błędów. Jest to również jeden z elementów uczenia się. Sala jest również wyposażona w Pulpit Dyspozytorski, dzięki któremu studenci tam przebywający mogą „wcielić się” w rolę dyspozytora medycznego Centrum Powiadamiania Ratowniczego.
Kolejnym pomieszczeniem znajdującym się w centrum, które MCKWN miało możliwość zobaczyć i poćwiczyć była sala SOR. Ćwiczenia na tej sali doskonale odwzorowywały warunki z jakimi mogliby się spotkać Ratownicy Medyczni. Ich działania obserwowane są nie tylko w Sali Debriefingu, również w pokoju Reżyserskim, gdzie wykładowca nadzoruje całą symulacje ratowniczą. Sala SOR wyposażona
w najnowocześniejszy sprzęt oraz fantomy do pełnej symulacji medycznej dwóch osób dorosłych, dziecka i niemowlęcia, które odpowiadają żyjącemu organizmowi człowieka. Duże zainteresowanie wzbudził wśród członków MCWKN sztuczny rozrusznik serca, platforma pozwalająca na nieprzerywane prowadzenie RKO podczas transportu pacjenta.

 

Back to top