WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W murach naszej Uczelni 15.03.2017 roku rozpoczęto dwudniową II krajową studencką konferencję naukową nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były: Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL.

Współorganizatorem niniejszego przedsięwzięcia były również:

 • Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja" przy Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – opiekun Koła dr Mariusz Ruszel,
 • Koło Naukowe Potrafię Szybko Pomóc Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
  w Warszawie – opiekun Koła st. kpt. dr Monika Tryboń,
 • Koło Naukowe „Badania Operacyjne w Bezpieczeństwie” Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – opiekun Koła dr inż. Magdalena Gikiewicz,
 • Studenckie Koło Kryminologiczne Causa Mali Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – opiekun Koła nadkom. dr Aleksandra Nowak,
 • Koło Naukowe Domena Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
  w Warszawie – opiekun Koła mł. kpt. mgr inż. Adrian Bralewski,
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – opiekun Koła mgr Paulina Hrynaszkiewicz – Ołów.

Celem konferencji była prezentacja teoretycznych możliwości i praktycznych działań tworzących bezpieczeństwo współczesnej Polski z uwzględnieniem edukacji podnoszącej świadomość i wiedzę obywateli.

Partnerami niniejszego przedsięwzięcia byli: Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów (IPA), Urząd Miasta i Gminy Bogatynia. Patronat medialny objęła Polska Zbrojna.

W konferencji uczestniczyli: kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz przedstawiciele partnerów wspierających niniejsze przedsięwzięcie.

W konferencji uczestniczyło również ponad 100 studentów z takich ośrodków akademickich jak: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Akademia Marynarki Wojennej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Pedagogiczny we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

Dyskutowano na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym również w ujęciu historycznym, a także o zagrożeniach i istocie edukacji dla bezpieczeństwa. W drodze konkursu wyróżniono 4 wystąpienia studentów:

 • Arkadiusz Kukuła reprezentujący Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSOWL za referat nt. „Analiza finansowa wydatków na bezpieczeństwo”,
 • Marcin Wiechetek, Radosław Gorący reprezentujący Koło Naukowe Potrafię Szybko Pomóc SGSP za referat nt. „Pracownia edukacyjna - Bezpieczny Dom”,
 • Iwona Gadomska i Jarosław Jachna reprezentujący Koło Naukowe „Badania Operacyjne w Bezpieczeństwie” SGSP za referat nt. „Rodzaje bezpieczeństwa ekonomicznego”,
 • Mateusz Turek i Radosław Jasiński reprezentujący Studenckie Koło Kryminologiczne Causa Mali WSPol za referat nt. „Analiza zachowań patologicznych pseudokibiców i ich wpływ na bezpieczeństwo”.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: „Dzieje 2 Korpusu…inaczej!”, „O Niepodległą. Rok 1914”, które zostały zaprezentowane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu dr. Jerzego Kirszaka.

Konferencja miała również charakter praktyczny. W drugim dniu jej trwania studenci na lotnisku Wrocław-Strachowice wzięli udział w zorganizowanym przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach oraz policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu ćwiczeniu pk. „MISTRAL 2017”. Jego celem było zapoznanie studentów z właściwym zachowaniem podczas ataku terrorystycznych na pokładzie statku powietrznego oraz w terminalu pasażerskim.

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Witalisa Pellowskiego, prof. WSOWL.

 

 

Tekst: kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk

Zdjęcia:Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSOWL, Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach

 

Back to top