WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 13-24 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej odbył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Udział w kursie wzięli studenci, którzy na co dzień działają aktywnie w Medycznym Cywilno-Wojskowym Kole Naukowym.


Dziesięciu podchorążych w ramach realizacji planu przedsięwzięć na rok 2017 realizowało kurs dzięki zaplanowanym w planie przedsięwzięć środkom finansowym, które otrzymało od WSOWL koło naukowe.
Szkolenie przebiegało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku. Załącznik Nr 1.
Kurs KPP realizowany był przez zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej. Przekazali oni swą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych spowodowało, iż uczestnicy kursu mogli posiąść wiedzę i umiejętności potrzebne do uzyskania uprawnień ratownika.
Stwarzane realne symulacje zdarzeń pozwoliły na doskonalenie umiejętności podczas działań w 3-4 osobowych zespołach. Zakresem kursu było zdobycie umiejętność dokonania Triage – segregacji osób poszkodowanych w wypadach masowych. Godziny szkoleń były przeznaczone również na rozmowę z psychologiem. Zapoznawał on uczestników ze sposobami radzenia sobie ze stresem pourazowym oraz umiejętnego szybkiego i efektywnego udzielania wsparcia psychicznego osobom poszkodowanym.
Państwowy Egzamin obejmował egzamin z części teoretycznej jak i praktycznej. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był lek. Andrzej Nabzdyk.
Wszyscy członkowie MCWKN ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskując ustawowy stopień RATOWNIKA.
Warto dodać iż uzyskanie tytułu RATOWNIKA jest największym uprawnieniem w zakresie ratownictwa dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

 

 

Back to top