WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 1 lutego 2017 roku odbył się Dzień Metodyczny Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Spotkanie miało na celu utrwalenie wiedzy pracowników IBN w obszarze działalności metodycznej. Seminarium składało się z dwóch paneli dyskusyjnych, w ramach których swoje wystąpienia zaprezentowali prof. Marian KOPCZEWSKI, prof. Zbigniew ŚCIBIOREK oraz prof. Zenon ZAMIAR. Przedstawione zostały zagadnienia związane z dokumentami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, obszaru zainteresowań nauk o bezpieczeństwie oraz wybrane problemy procesu dyplomowania.

 

Back to top