WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

W dniach 19-21.12.2016 w Ośrodku Szkoleniowym „  Wysoki Kamień ”, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania prowizorycznego i podstawowego sprzętu w działaniach ratowniczych w trudnych warunkach środowiskowych (terenach górzystych) oraz zaznajomienie z zasadami ratownictwa pola walki.

Podczas pierwszego dnia studenci uczyli się różnych technik ewakuacji osób rannych w trudnych warunkach. Po każdorazowo omówionym
i przedstawionym przez prowadzącego elemencie, zadaniem każdego uczestnika było wykonanie prezentowanego sposobu ewakuacji. 
W godzinach wieczornych odbyły się wykłady podczas, których poruszona została tematyka związana z badaniem poszkodowanego, wykonywana przez ratownika wg protokołu MARCHE. Dodatkowo, omówione zostały sytuacje i pokazane zasady wykorzystania noktowizji w działaniach ratowniczych, podczas ograniczonej widoczności. Uczestnicy zostali również przeszkoleni z zasad obsługiwania się karabinkami ASG wykorzystywanych w pozoracjach zdarzeń.

Dzień drugi wyjazdu opierał się na realizacji zagadnień omawianych w dniu poprzedzającym. Dopołudniowy 4,5 godzinny blok polegał na ćwiczeniu poszczególnych etapów badania MARCHE, zapoznaniu z wykorzystaniem opasek uciskowych, sposobami „packingu” ran, zabezpieczaniem ran klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn oraz udrażnianiem dróg oddechowych przy użyciu rurki nosowo-gardłowej. W bloku popołudniowym uczestnicy na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności z wyżej wymienionych elementów, realizowali zadania w formie całościowego działania. Ostatnim elementem szkolenia było doskonalenie pamięci motorycznej i wiedzy z zakresu działań ratowniczych podczas ograniczonej widoczności w zdarzeniach pozorowanych.

W ostatnim dniu szkolenia omówiona została tematyka związana z hipotermią, która jest jednym z istotny elementów działań ratowniczych w środowisku naturalnym. Podczas wyjścia terenowego, zostały zrealizowane elementy ćwiczeń doskonalących zabezpieczanie poszkodowanego przed wychłodzeniem.

Podczas całej realizacji zajęć metodyczno-szkoleniowych odbywających się w ramach wyjazdu, członkowie sekcji naukowej opracowywali materiały dydaktyczne, które będą stanowiły materiał wykorzystywany podczas szkoleń uczniów i młodzieży oraz wystąpień publicznych w konferencji naukowych. Przedświąteczny wyjazd oprócz elementów dydaktycznych, był również okazją do złożenia sobie życzeń Świąteczno-Noworocznych.

 

 

 

Back to top