WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI spotkał się z przedstawicielami Hellenic Army Academy. Spotkanie zostało poświęcone możliwością współpracy naukowo-dydaktycznej WNoB WSOWL z grecką Akademią Wojskową.

Przedstawiciele obu Instytucji przedstawili realizowane w Uczelniach programy kształcenia oraz ofertę edukacyjną w języku angielskim. W ramach wymiany doświadczeń rozmawiano nt. dobrych praktyk i innowacyjnych pomysłów. Szczegółowo omówiono kwestie związane z koordynacją programu Erasmus+ w zakresie realizacji mobilności studentów oraz pracowników dydaktyczno-naukowych. Spotkanie zostało zwieńczone deklaracją nt. wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, takich jak konferencje i seminaria, a także redakcja międzynarodowego czasopisma naukowego The Voice of Safety Awareness.

Grecką delegację reprezentowali: gen. bryg. Efthymios CHAROKOPOS, mjr Leonidas MANDALAS, mjr Emmanouil MANOLIS, prof. Nikolaos KARADIMAS oraz pani Polyxeni TSIMEKA.

02

 

Back to top