WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 28–29.11.2016 odbyła się trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej ICTS 2016 o tematyce Technika – Bezpieczeństwo – Obronność. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Uczestnicy konferencji reprezentowali 19 ośrodków naukowych oraz cztery firmy: Tauron, IATI, OxyLine oraz PCC Rokita. Uroczystego otwarcia dokonali Prorektor ds. dydaktyczno–naukowych Pan płk dr Lesław WEŁYCZKO oraz Dziekani Wydziałów organizujących konferencję: Pan płk dr hab. Inż. Witalis PELLOWSKI oraz st. bryg. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI. Prelegenci prezentowali referaty o różnorodnej tematyce, obejmującej szeroko rozumiany obszar nauk technicznych, m.in. systemy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy, zarządzanie bezpieczeństwem w systemach transportowych, techniczne systemy zabezpieczeń. Drugi dzień konferencji to przede wszystkim warsztaty naukowo – techniczne, gdzie uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniu z zakresu fizyko-chemicznych oraz wybuchowych właściwości LPG oraz uczestniczyli w pokazach spalania i detonacji różnych mieszanin, a także symulatorów wykorzystywanych podczas szkolenia żołnierzy oraz dowódców.

 

 

Back to top