WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

W dniu 8.11.2016 r. odbyły się 3 warsztaty z cyklu „Ratownictwo dla każdego” zorganizowane przez Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Medycyna wojskowa i ratownictwo taktyczne”. W przedsięwzięciu wzięli udział wojskowi i cywilni studenci, Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, oraz żołnierze, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zakres udzielania pierwszej pomocy w strefach zagrożenia.

Warsztaty otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który zachęcał uczestników do aktywnego udziału w przedsięwzięciu słowami „…zamęczcie zaproszonych gości pytaniami. Wyciągając od nich jak najwięcej informacji, które pozwolą Wam na nabycie nowych umiejętności”.

Wydarzenie zostało podzielone na część teoretyczną (wykładową) oraz praktyczną (warsztatową). Głównym prelegentem był specjalista ds. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) - st. sierż. rez. Krzysztof „Wir” Pluta z JBA JKW Lubliniec. Swoje doświadczenie zdobywał na misjach zagranicznych w Iraku, Macedonii i Afganistanie, gdzie brał udział w kilkudziesięciu operacjach o najwyższym poziomie ryzyka. „Wir” jest pierwszym Polakiem, który ukończył szkolenie SOCM (Special Operations Combat Medic) w Stanach Zjednoczonych. W trakcie dwóch prelekcji, słuchacze mieli okazję poznać wiele przykładów jakie mogą wystąpić na polu walki, a także dowiedzieli się jakie wymagania stawiane są medykom wojsk specjalnych. Prelegent zwrócił uwagę na monitorowanie stanu poszkodowanego oraz posiadanie umiejętności weryfikacji sytuacji w jakiej poszkodowany się znajduje. Przedstawiony został algorytm, przy wykrytej odmie oraz sposoby tamowania krwotoków w miejscach trudnodostępnych, który został podparty licznymi przykładami. Profesjonalnie i realnie przedstawiona tematyka wzbudziła ogromne zainteresowanie i szereg pytań.

Kolejnym prelegentem był st. szer. Paweł Kocik z 10. Pułku Dowodzenia, który przedstawił zagadnienie TCCC (Tactical Combat Casualty Care)      w kontekście polskiego aspektu prawnego. W trakcie wykładu poruszono kwestie związane z podjęciem działań ratunkowych i konsekwencjami wynikających z niejasnych i kontrowersyjnych przepisów prawnych. Wśród prelegentów znalazł się również przedstawiciel WSOWL - plut. pchor. Artur Chruściel przedstawił tematykę związaną z zabezpieczeniem medycznym podczas planowania operacji. Omówił jego etapy funkcjonujące   w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Po części teoretycznej uczestnicy rozpoczęli zajęcia praktyczne. Uczestnicy podzieleni w grupy, pod okiem instruktorów zapoznawali się lub udoskonalali swoje umiejętności praktyczne w kilku punktach nauczania:

• sposoby ewakuacji „spod ostrzału”;
• odbarczanie odmy;
• użycie opasek JUNCTIONAL (AAJT, JETT, CROC oraz SAM);
• działania ratownicze przy ograniczonej widoczności z wykorzystaniem noktowizji;
• praktyczne składanie meldunku MEDEVAC oraz MIST.

W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób. Całe przedsięwzięcie zostało podsumowane przez opiekuna MCWKN - Panią dr Beatę Zysiak-Christ, która zaprosiła uczestników do udziału w kolejnych edycjach warsztatów z cyklu „Ratownictwo dla każdego”.

 

Back to top