WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 7-8 listopada 2016r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbyła się „V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence” zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego i Koło Naukowe Obronności Państwa.

Celem konferencji była interdyscyplinarna dyskusja nad poziomem szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności kontynentu europejskiego. W trakcie obrad dyskutowano o współczesnych i przyszłych zagrożeniach, podzielonych w pięć obszarów tematycznych: bezpieczeństwo energetyczne, kryzys migracyjny, cyberbezpieczeństwo, systemy bezzałogowe, terroryzm i konflikty hybrydowe.

Z ramienia WSOWL udział wzięli członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństw oraz Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa. Obrady dnia pierwszego skupiały się na zagadnieniach związanych z terroryzmem. W pierwszej części sesji na temat „Hostage Rescue SA” głos zabrali podchorążowie z 3 kompanii szkolnej plut. pchor. Monika Gała i kpr. pchor. Adam Kołcz (KNPSB). Z kolei w drugiej części sesji wystąpiła Agata Białowąs (NKEiPB), która przedstawiła wyróżniony przez organizatorów referat pt. „Cyberatak – podstawowa broń XXI wieku”. Po części merytorycznej uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić okręt-muzeum „Błyskawica”.

Uczestnicy konferencji otrzymali monografię pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, w której zostały opublikowane 3 artykuły członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa: Marlena Dąbrowska - „Blackout”, Hubert Wagner - „Siły Zbrojne RP w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych – użycie i wykorzystanie SZ RP w ramach zarządzania kryzysowego”, Patrycja Głogowska - „Komu zależy na istnieniu dash?”.

 

Back to top