WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


28 października br. w sali kina WSOWL odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom studiów magisterskich oraz licencjackich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

W uroczystości udział wzięli: Dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, Prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Marian Żuber, Prodziekan ds. dydaktycznych ppłk dr Zbigniew Grobelny, Prodziekan ds. studenckich dr Brygida Gwiazda-Rzepecka, Prodziekan ds. wojskowych Wydziału Zarządzania mjr dr Marcin Bielewicz, przedstawiciele Rady Wydziału, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr inż. Krzysztof Świderski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa mjr dr inż. Robert Pich, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych
i Społecznych mjr dr Adam Szymanowicz oraz grono wykładowców akademickich.

Podczas uroczystości 150 tegorocznych absolwentów odebrało z rąk Dziekana oraz prodziekanów WNoB dyplomy ukończenia studiów magisterskich oraz licencjackich. W pierwszej kolejności dyplomy odebrało 15 absolwentów, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem.
Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego plut. chor. Radosław Cypryś pogratulował zebranym absolwentom ukończenia naszej prestiżowej Alma Mater oraz życzył dalszych zawodowych sukcesów.

„Umysł rozciągnięty nowa ideą nigdy nie powraca do swych pierwotnych rozmiarów”- tymi słowami w imieniu absolwentów Małgorzata Kutycka rozpoczęła podziękowania za naukę, trud pracy dydaktycznej oraz okazane wsparcie wykładowcom oraz władzom Wydziału. Przedstawicielka absolwentów skierowała również słowa wdzięczności do licznie zgromadzonych na uroczystości rodziców, przyjaciół oraz znajomych, podkreślając ich ogromny wkład oraz zaangażowanie w proces edukacji absolwentów, bez którego nie mogliby oni osiągnąć upragnionego celu, czyli uzyskania dyplomu uczelni wyższej.

Zgodnie z akademicką tradycją ceremonię uświetniła najstarsza pieśni żaków „Gaudeamus Igitur”. Uwieńczeniem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów, Władz Wydziału oraz wykładowców.

Była to pierwsza uroczystość graduacji dla absolwentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie od momentu rozpoczęcia prowadzenia studiów cywilnych na WSOWL w 2010r. Zgromadziła ona blisko 400 osób. Duże zainteresowanie ceremonią wśród absolwentów oraz ich rodzin pokazuje ogromną potrzebę organizowania podobnych uroczystości w kolejnych latach.


Tekst: Małgorzata Kutycka
Zdjęcia: chor. Marek Kańtoch

 

Back to top