WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 26-27 października 2016 roku odbyła się I konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo w terenach przygranicznych”, którą zorganizował Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz z Urzędem Miasta i Gminą Bogatynia.

Celem I konferencji naukowej było określenie płaszczyzn i obszarów współpracy Polski z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską w kontekście zagrożeń występujących w terenach przygranicznych oraz wstępne ustalenie zasad międzynarodowego reagowania na możliwe zagrożenia.

W trakcie spotkania prowadzono dysputy w czterech obszarach takich jak: współczesne konteksty bezpieczeństwa, teoretyczne i praktyczne aspekty katastrofy w Bogatyni w 2010 roku, przestępczość w terenach przygranicznych oraz współczesne zagrożenia młodzieży. Praktycznym elementem w tym przedsięwzięciu była podróż studyjna na zaporę w Niedowie, podczas której jej konstruktorzy opowiedzieli o jej zastosowaniu.

W konferencji oprócz kadry WSOWL udział wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich takich jak: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ponadto w konferencji uczestniczyli również politycy, samorządowcy, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Głos zabrali również funkcjonariusze z Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Pirnie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji kraju libereckiego Republiki Czeskiej.

Owocnych obrad życzyła wszystkim uczestnikom Pani Premier – Beata Szydło.


 

Back to top