WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 Biuro Karier i Programów Międzynarodowych wraz z Grupą Lubawa rozpoczęło rekrutację do specjalnego programu dedykowanego studentom Inżynierii Bezpieczeństwa – Akademia Kompetencji Lubawy (AKL).
W ramach programu studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Dyrektor ds. HR Grupy Lubawa – Panią Katarzynę Kaszyńską. Celem warsztatów będzie wzmocnienie kompetencji przydatnych w świadomym kreowaniu własnej ścieżki kariery. Kolejnym elementem programu będzie cykl wizyt studyjnych u pracodawcy. Studenci odwiedzą m.in. Spółkę Miranda, zajmującą się projektowaniem oraz produkcją wojskowych siatek maskujących, które zapobiegają wykryciu i identyfikacji obiektów wojskowych poprzez dezinformowanie, pozorowanie i ukrywanie. W trakcie wizyt studyjnych uczestnicy AKL będą mieli okazję spotkać się z pracownikami Grupy Lubawa piastującymi różne stanowiska. Wszystko po to, aby poznać rynek pracy z innej perspektywy. Ostatnim etapem projektu będzie Assessmet Center, określający talenty i predyspozycje poszczególnych uczestników Akademii.
20 października 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym reprezentantka Grupy Lubawa opowiedziała o idei projektu. Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że osoby, które ukończą Akademię Kompetencji Lubawy pozytywnie, będą mogły liczyć na propozycję zatrudnienia w firmie. Przyszłe stanowiska będą zależeć od umiejętności i predyspozycji poszczególnych absolwentów.
W spotkaniu aktywny udział brali również studenci. Angelika Szramowska, studentka Inżynierii Bezpieczeństwa, członkini Leadership Section działającej przy BKiPM – podzieliła się swoimi doświadczeniami z letnich praktyk, które odbyła w Grupie Lubawa. Podczas rozmów z pracodawcą została wybrana na ambasadora firmy na naszej Uczelni. Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu nowej funkcji!

 

 

Back to top