WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy i pracowników wojska Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Na początku spotkania Dziekan Wydziału w imieniu swoim oraz kadry dydaktycznej WSOWL pogratulował zdobycia kolejnych stopni naukowych:

p. dr hab. Marianowi Żuberowi, p. kpt. dr hab. Barbarze Kaczmarczyk, kpt. dr Arturowi Gołębiowskiemu, dr Marcie Milczanowskiej.

W trakcie kursu metodycznego Dziekan Wydziału przedstawił zmiany jakie zaszły w strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu WNoB. Ponadto, omówione zostały takie kwestie jak:

• działalność wydawnicza i dorobek naukowy nauczycieli WNoB za rok akademicki 2015/2016;
• wytyczne do planu wydawniczego na rok 2017;
• organizacja procesu dyplomowania w roku akademickim 2016/2017;
• przedstawienie opiekunów kierunków studiów oraz poszczególnych roczników w roku akademickim 2016/2017;
• funkcjonowanie Naukowych Kół w roku akademickim 2016/2017;
• postawienie zadań do realizacji w roku akademickim 2016/2017.

 

Back to top