WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu rozpoczęła rok akademicki na studiach niestacjonarnych. 1 października w uroczystej inauguracji roku 2016/2017 uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, studenci oraz kadra dydaktyczna WSOWL.

Zgodnie z tradycją, w czasie uroczystości odśpiewano pieśń „Gaudeamus Igitur”. W podniosłej atmosferze studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie. W trakcie uroczystości wręczono studentom także wyróżnienia Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, przyznawane za szczególne zaangażowanie i kreatywność w działaniach na rzecz nauki, studentów oraz atmosfery studiów na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Aleksandra Wojtysiak, Marlena Dąbrowska, Maciej Ślęzak, Martyna Mucha, Robert Jabłoński.

Wykład inauguracyjny „Interesy narodowe” wygłosił gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr.

 

Back to top