WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

W Tallinnie odbyły się warsztaty naukowe Model European Union Tallinn 2016 zorganizowane przez Estonian Europe House Association.

W stolicy Estonii zebrali się przedstawiciele zarówno krajów członkowskich UE, jak i krajów aspirujących do członkostwa. W tym międzynarodowym wydarzeniu, jako jedyny reprezentant Polski wziął udział pracownik naukowy Wydziału Nauk o Bezpieczeństwa - mgr Filip Bryjka.

Głównym celem MEU Tallinn jest promowanie i praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej oraz kluczowych problemów z jakimi państwa członkowskie muszą sobie radzić. Program warsztatów zawierał m.in. wykłady nt. procedur funkcjonowania poszczególnych instytucji UE, a także dyskusję z estońskimi ekspertami nt. relacji UE z Ukrainą.

W trakcie pięciu dni roboczych prowadzono symulacje procesów decyzyjnych w ramach dwóch instytucji UE.

Przez pierwsze trzy dni symulacji uczestnicy pracowali jako właściwi Ministrowie w trzech różnych formatach Rady Unii Europejskiej, gdzie opracowywano propozycję rozwiązań wyzwań z jakimi Europa zmaga się w ostatnim czasie. W Radzie ds. Środowiska omawiano kwestię promocji korzystania z odnawialnych źródeł energii. W Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych opracowywano mechanizm regulacji i dyslokacji uchodźców przybywających do Europy. Z kolei w Radzie ds. Zagranicznych przygotowywano propozycję umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą. To właśnie nad ostatnim tematem jako Minister Spraw Zagranicznych pracował reprezentant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Następnie, uczestnicy zmienili swoją rolę z właściwych Ministrów na członków Parlamentu Europejskiego, a tym samym reprezentantów jednej z ośmiu grup politycznych funkcjonujących w tej instytucji (EUL/NGL, S&D, Greens/EFA, ALDE, EPP, ECR, EFD, NI). W ramach swoich grup politycznych opracowywano poprawki do propozycji Rady UE, wspólne stanowisko wobec każdej kwestii, a także strategię i taktykę sojuszy z innymi ugrupowaniami. W trakcie kolejnych dwóch dni przeprowadzono trzy sesje w Parlamencie Europejskim, gdzie dyskutowano nad propozycjami i zgłoszonymi poprawkami. Następnie zmienione dokumenty zostały poddane pod głosowanie.

Model European Union jest przedsięwzięciem organizowanym cyklicznie w różnych miastach (m.in. w Strasburgu, Belgradzie, Brukseli, Rzymie, Warszawie, Wiedniu, Zagrzebiu i innych). Jako opiekun Naukowego Koła Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego polecam wszystkim studentom oraz pracownikom naukowym udział we wspomnianym przedsięwzięciu. Jest to niesamowita okazja, aby móc zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Z całą pewnością będę starał się stosować podobne metody w trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych - mgr Filip Bryjka.

Ponadto, w trakcie warsztatów prowadzone były badania naukowe dotyczące relacji UE z Ukrainą, które zostaną wykorzystane w dwóch artykułach naukowych przygotowywanych przez naszego pracownika.


Zdjęcia: Estonian Europe House Association

 

Back to top