WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 20-21.06.2016 w Trójmieście odbyła się II Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, w której zarówno podchorążowie (szer. pchor. Klaudia Nowakowska vel Nesterowicz, kpr. pchor. Marcin Dymowski, st. kpr. pchor. Sebastian Lech) jak i studenci cywilni (Dominika Flak, Jakub Szyller), członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego wraz z opiekun koła dr Beata Zysiak-Christ brali udział.

Organizatorem spotkania naukowego była Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,a samo wydarzenie towarzyszyło VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON i XIV Targom Balt-Military Expo 2016 w Gdańsku.

Przedmiotem Konferencji była szeroko rozumiana tematyka bezpieczeństwa i obronności. Prelegenci przedstawiali obecny stan bezpieczeństwa w Polsce i na świecie, jak również plany wdrożenia nowych, systemowych rozwiązań mających na celu zapobieganie zagrożeniom. Jednym z nich była szer. pchor. Klaudia Nowakowska vel Nesterowicz z MCWKN, która przedstawiła referat pt. „Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego”. Poruszana na spotkaniu problematyka była bardzo szeroka i dotyczyła wielu aspektów życia codziennego, co pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska cywilnego, wojskowego i Policji. Zarówno podchorążowie jak i studenci kierunków cywilnych mogli odnaleźć interesujący temat, pogłębić swoją wiedzę i wziąć udział w merytorycznej dyskusji. Z dużym zainteresowaniem spotkały się wykłady dotyczące terroryzmu i wykorzystania wojsk specjalnych w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Jedną z atrakcji Konferencji była możliwość poznania bazy dydaktycznej Akademii Marynarki Wojennej – symulatora łodzi podwodnej, symulatorów artyleryjskich i systemu „Śnieżnik”.

W drugim dniu wydarzenia, Członkowie MCWKN mieli możliwość zwiedzenia Targów Balt-Military Expo i zapoznania się z najnowszą ofertą przemysłu zbrojeniowego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego.


 

Back to top