WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dyskusji na temat bezpieczeństwa istotny jest przede wszystkim człowiek, a szczególnie jego wiedza na temat sytuacji, które mogą mu zagrażać i umiejętność radzenia sobie w ich obliczu.

Ważny jest również sposób przekazywania wiedzy, gdyż trudno tylko teoretycznie nauczyć się zachowywać bezpiecznie. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie powinno się zdobywać już od najmłodszych lat.

W myśl powyższego powstał projekt poświęcony dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w województwie dolnośląskim, podczas którego będą zgłębiać wiedzę z takich obszarów tematycznych, jak: bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo w górach, bezpieczeństwo nad morzem, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc, a także numer alarmowy 112.

Kierownikiem projektu jest opiekun Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Rektora-Komendanta WSOWL, płk. dr hab. inż. Dariusza Skorupkę oraz Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, Andrzeja Grzmielewicza. 

Pierwsze szkolenie odbyło się w ubiegły czwartek, wśród ośmioletnich mieszkańców Bogatyni. Przeprowadzili je członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa wraz z opiekunem.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach nie tylko dyskutując, ale i ćwicząc podstawowe elementy pierwszej pomocy. Punktem kulminacyjnym programu była możliwość zgłoszenia sytuacji zagrożenia na numer alarmowy 112. Uczniowie podczas przekazywania informacji operatorowi numeru 112 wykazali się nie tylko wiedzą, ale i opanowaniem. Każdy z uczniów otrzymał książeczkę pt. „Elementarz bezpieczeństwa”, stanowiącą integralną część szkolenia. W Bogatyni przeszkolono 200 dzieci.

Projekt wspierany jest przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Plany NKEiPB w zakresie realizacji niniejszego projektu obejmują całe województwo dolnośląskie.

Zdjęcia: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

 

Back to top