WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 10 czerwca z inicjatywy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów i młodych pracowników nauki pt. „Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – planowanie, reagowanie, profilaktyka”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele dwóch kół naukowych naszej uczelni - Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego pod opieką dr Beaty Zysiak-Christ oraz Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych pod opieką mjr dr Jarosława Stelmacha.

Ponadto Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki reprezentował także szef Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, prof. dr hab. Marian Kopczewski, który zasiadał w komitecie naukowym konferencji.

Konferencja była okazją do wysłuchania prelekcji przedstawicieli polskich instytucji zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem. Studenci mieli możliwość wymiany poglądów oraz zadawania pytań pracownikom służb, których zadaniem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Zapoznanie z problematyką współczesnych wyzwań dla ratownictwa w Polsce pozwoliło weryfikację wiedzy teoretycznej nabytej podczas zajęć dydaktycznych.

W części konferencji poświęconej przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom, student WSOWL Marcin Kożuszek przedstawił zgromadzonemu audytorium referat pt. „Wybrane aspekty przeciwdziałania terroryzmowi w świetle ustawy o działaniach antyterrorystycznych”.

Udział w konferencji był kolejnym przykładem współpracy pomiędzy kołami naukowymi działającymi w naszej Uczelni."

konferencja Poznan 01

 

 

Back to top