WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


14 czerwca 2016 roku członkowie Medycznego Cywilno Wojskowego Koła naukowego na czele z opiekunem panią dr Beatą Zysiak-Christ zagościli w gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego we Wrocławiu. Celem wizyty było zaznajomienie młodzieży z zagrożeniami jakie w ostatnim czasie przyczyniają się do utraty zdrowia i życia. Jednymi z nich to zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi, które niejednokrotnie kończą się postrzałem, wybuchem ładunku czy ranami ciętymi. W efekcie powyższych działań dochodzi do krwotoków, które jak w przypadku ratownictwa taktycznego ale i też cywilnego są jednym ze zgonów, których można uniknąć.

W medycynie pola walki, w której żołnierz działa w trzech strefach, taktyczne działania mogą wspaniale wkomponować się również w.w sytuacje w warunkach cywilnych.

Każdy obywatel może znaleźć się w strefie zagrożonej, w której podstawa to nie tylko szybka ucieczka, lecz i ewakuacja oraz umiejętność samopomocy lub pomocy osobie, której można udzielić.
Członkowie koła przeprowadzili krótkie, ale bardzo treściwe zajęcia z elementów ratownictwa pola walki wybierając elementy przydatne w ratownictwie cywilnym.

Rozpoczęto od krótkiego pokazu wraz z omówieniem podstawowych założeń ratownictwa taktycznego. Następnie poprzez zastosowanie elementarnej metody nauczania szkolenie odbywało się na 4 punktach szkoleniowych. Każdy z uczestników został zapoznany i przeszkolony z podstawami zasadami zastosowania opaski uciskowej, wykorzystywania opatrunków indywidualnych oraz opatrunków typu izraelskiego czyolaes. Ponadto poruszono tematykę metod ewakuacji ze strefy zagrożenia zaznajamiając z prostymi sposobami. Pokazano badanie urazowe jako element znajdowania urazów. Uczestnikami byli głównie uczniowie 1 klasy gimnazjalnej. Nie zabrakło także przedstawicieli wyższych klas, którzy w licznej ilości przychodzili aby dołączyć do grona uczestników. Wszyscy wykazali się sporym zaangażowaniem w ćwiczenia co przyczyniło się do ustalenia kolejnych spotkań szkoleniowo-warsztatowych.


 

Back to top