WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


3 czerwca br. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się studencka konferencja naukowa nt. „Młodzieżowe spojrzenie na problemy bezpieczeństwa”.

Konferencję zorganizowało Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, Naukowe Koło Bezpieczeństwa Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej we współpracy ze Studenckim Kołem Kryminologicznym „Causa mali” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Kołami Naukowymi „Badania operacyjne w bezpieczeństwie” oraz „Domena bezpieczeństwa” ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W konferencji naszą Uczelnię reprezentowały:

  • Patrycja Głogowska z referatem „Stereotyp uchodźcy w świadomości polskich obywateli”
  • Marlena Dąbrowska z referatem „ Współczesne uwarunkowania funkcjonowania służb specjalnych”
  • Patrycja Zdrojewska z referatem „Przygotowanie żołnierzy WP do udziału w misjach poza granicami kraju”

W czasie konferencji poruszano w głównej mierze: problemy związane z zagadnieniami identyfikacji bezpieczeństwa i zagrożeń, zarządzania bezpieczeństwem, edukacji i promocji bezpieczeństwa, współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego, inicjatyw społecznych w zakresie bezpieczeństwa oraz badań nad bezpieczeństwem.

W trakcie dyskusji plenarnych oraz debaty wieńczącej konferencję doszło do wymiany podglądów, w zakresie określonym przez przyjęte założenia konferencji, pomiędzy studentami w niej uczestniczącymi a opiekunami kół naukowych oraz nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Administracji, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wyższej Szkoły Policji oraz przedstawicieli administracji publicznej. W ich trakcie nawiązywano do związków nauki z praktyką, potrzeby badań bezpieczeństwa, współpracy uczelni wyższych z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa.

Przedmiotowa konferencja wpisuje się w cykl studenckich przedsięwzięć naukowych, które przywołane na wstępie koła realizują systematycznie już od ubiegłego roku.


Mlodziezowe spojrzenie na problemy bezpieczenstwa

 

Back to top