WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Nauczyciele Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie przeprowadzili szkolenie antyterrorystyczne dla kadry kierowniczej Komendy Miejskiej we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych płk dr Lesław Wełyczko, zwracając uwagę na aktualność tematyki będącej przedmiotem szkolenia, szczególnie w kontekście czekających nas wydarzeń o charakterze masowym (szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży).

W trakcie zajęć dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak przedstawiła zagadnienia związane ze zjawiskiem fundamentalizmu muzułmańskiego jako wyzwania dla porządku publicznego. Mjr dr inż. Jarosław Stelmach wygłosił wykłady o wieloaspektowości reagowania na zamachy terrorystyczne i założeniach procedowanej ustawy antyterrorystycznej.

Podczas spotkania funkcjonariusze Policji podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, co przełożyło się na merytoryczną dyskusję w kwestiach doskonalenia działań antyterrorystycznych w stolicy Dolnego Śląska. Uczestnicy zapowiedzieli chęć kolejnych szkoleń i spotkań z funkcjonariuszami poziomu taktycznego w poszczególnych jednostkach wrocławskiej Policji.

 

Back to top