WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 1 czerwca 2016 r. w Sali Tradycji WSOWL odbyło się wręczenie nagród i dyplomów finalistom konkursu „Kampania polska 1939”. Uroczystości tej przewodniczył Prorektor ds. Wojskowych ppłk dr Marek PYTEL.

Finał konkursu odbył się w dniu 16 maja 2016 r. Jego organizatorem było Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL. Komisja konkursowa składała się z trzech osób. Rolę przewodniczącego pełnił ppłk Krzysztof NOWACKI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali także kpt. Tomasz LANDMANN oraz kpt. Dariusz FURTEK-KOSTYRSKI.

Finaliści wykazali się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem, co było widoczne podczas sumowania punktacji, gdy okazało się, że różnica pomiędzy zawodnikami była niewielka. Zwycięzcą konkursu został sierż. pchor. Adam KOZŁOWSKI. Drugie miejsce zajął st. szer. Jakub DALGIEWICZ, a trzecie – Kornel KLUCZNY. Poza tym w finale uczestniczyli również Aleksandra GORZKOWICZ i Kacper SZYMANIAK. Finał zakończyło wystąpienie przewodniczącego komisji konkursowej – ppłk. Krzysztofa NOWACKIEGO, który złożył uczestnikom gratulacje oraz podkreślił znaczenie znajomości historii, a zwłaszcza walk żołnierzy polskich w obronie Ojczyzny.


Tekst i zdjęcia: mjr Adam SZYMANOWICZ

 

Back to top