WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 12-15 maja br. członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa, pod opieką por. dr. Zbigniewa Kuźniara, dr Marzeny Netczuk-Gwoździewicz oraz dr Marty Nowakowskiej, odbyli podróż studyjną do Gdyni.

Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie znaczenia Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz historii Gdyni.

Grupa licząca 23 osoby zapoznała się z tradycjami Akademii Marynarki Wojennej, jej zadaniami, strukturą, a także sprzętem i systemem szkoleniowym. Istotnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy z Naukowym Kołem Obronności Państwa Akademii Marynarki Wojennej.

Duże zainteresowanie wzbudził sprzęt 3. Flotylli Okrętów Wojennych, okręt podwodny ORP „Sęp”, a także okręt szkolny - ORP „Iskra”. Nie obyło się bez wizyty w Muzeum Marynarki Wojennej.


zdjęcia: WSOWL

 

Back to top