WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSOWL wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Bezpiecznik” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizowali studencką konferencję naukową nt. „Bezpieczeństwo-wspólny cel”.

Konferencja była zwieńczeniem podjętej przed rokiem współpracy pomiędzy Kołami. Przedsięwzięcie rozpoczęło się prezentacją działalności Kół, a następnie w obecności ich opiekunów - kpt. dr hab. Barbary Kaczmarczyk i dr inż. Małgorzaty Biniak Pieróg, zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy.

Konferencja składała się z sesji wykładowej, referatowej i terenowej. W sesji głos zabrał prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na temat „Możliwości sterowania pogodą” oraz kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

Z ramienia Koła WSOWL wystąpili: Marlena Dąbrowska, z referatem „Młodzi o bezpieczeństwie – edukacja oraz opinie na temat zagrożeń” oraz Jolanta Słomczyńska i Agata Białowąs, z referatem „Wpływ organizacji paramilitarnych na kształtowanie bezpieczeństwa”.

Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności Kół i do wyróżnienia studentów. Z WSOWL wyróżnieni zostali: Patrycja Głogowska, Hubert Wagner, Patrycja Zdrojewska i Izabela Dębska za opracowanie książeczki dla dzieci pt. „Elementarz bezpieczeństwa”.

Konferencja odbyła się w Wydziałowym obserwatorium Agro i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


zdjęcia: WSOWL

 

Back to top