WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 26-29 kwietnia 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego przebywali w Ośrodku Szkoleniowym Wysoki Kamień. Celem pobytu była realizacja ujętego w planie przedsięwzięć wyjazdu metodyczno-szkoleniowego. Wyjazd stanowił ważny aspekt dydaktyczny. Tematyka wyjazdu obejmowała wykłady i ćwiczenia z zakres działań zespołowych na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ewakuacji w terenie górzystym i leśnym.

Podczas pierwszego wyjazdowego wieczoru odbyły się wykłady wprowadzające w plan działania. Tematami wykładów były, rodzaje, sposoby i techniki ratownictwa w warunkach górzystych i leśnych. Działania zespołowe i ewakuacja. Warunki bezpieczeństwa i klarowanie sprzętu potrzebnego do działań.

Dopołudniowe zajęcia drugiego dnia odbywały się wokół Ośrodka Szkoleniowego Wysoki Kamień. Zespoły podzielone na dwie grupy działały w trudnych warunkach terenowych i niskiej temperaturze. Podczas działań ratowniczych istotnymi elementami była współpraca i wykorzystanie posiadanych sił i środków do zabezpieczenia rannych i przetransportowania ich do miejsca docelowego. Ćwiczenia zakończyły się po wykonaniu poszczególnych zadań przez obydwa zespoły i zostały szczegółowo przeanalizowane przez uczestników ćwiczeń oraz omówione przez opiekun koła.

W godzinach popołudniowych odbyły się kolejne ćwiczenia zespołowe polegające na symulacjach w budynkach. Grupy oprócz działań zespołowych doskonalili elementy skutecznego wykonywania RKO oraz wykorzystywania ambu podczas zatrzymania krążenia u osób poszkodowanych. Po zakończeniu każdej symulacji i omówieniu błędów powtarzano element w celu udoskonalenia współpracy oraz doskonaleniu czynności motorycznych. Przed wieczornymi wykładami podsumowano cały dzień działań.

Wieczorne spotkanie poświęcone było metodyce prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych. Studenci przygotowywali materiały dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla których będą prowadzili kolejny cykl szkoleń.

Drugą część spotkania stanowiło przygotowanie się poszczególnych zespołów do kolejnego dnia szkoleniowego w terenie.

Praktyczne umiejętności prowadzenia akcji ratowniczych w grupie oraz doskonalenie umiejętności z zakresu wykorzystania prowizorycznego i specjalistycznego sprzętu w warunkach górzystych i leśnych. Zaopatrzeni i zabezpieczeni poszkodowani musieli zostać ewakuowani do uzgodnionego miejsca, które stanowiło punkt przejęcia przez służby ratownicze poszkodowanych.
Studenci w sposób wiarygodny pozorowali rannych, w celu udoskonalenia realiów wypadku.

Omówienie działań i analiza błędów nastąpiła po powrocie do ośrodka szkoleniowego na sali wykładowej. Na podstawie spostrzeżeń osób będących poszkodowanymi analizowano błędy popełniane przez ratownika. Opiekun koła dr Beata Zysiak-Christ korygowała analizy oraz omawiała i sugerowała inne rozwiązania przy wykonywanych czynnościach.

Na podstawie analizy ćwiczeń, które wcześniej odbywały się za dnia w warunkach środowiska naturalnego, studenci zrealizowali ostatnie ćwiczenie. Odbywało się ono w pomieszczeniach ciemnych ośrodka „Wysoki Kamień” przy wykorzystaniu latarek czołowych.

Ratownicy mieli za zadanie wykonać medyczne czynności ratownicze podczas utrudnionej widoczności i w panującym hałasie. Na koniec studenci wykorzystali sprzęt noktowizyjny w celu zapoznania się z jego możliwościami warunkach nocnych.

Plan wyjazdu metodyczno – szkoleniowego został zrealizowany a wyciągnięte wnioski zostaną wykorzystane do planowania następnych przedsięwzięć koła.

W ćwiczeniach udział wzięli: st. kpr. pchor. Marcin ZIENTARA, st. kpr. pchor. Bartosz TROJAN, kpr. pchor. Anita ŚWIĄTCZAK , st. kpr. pchor. Cyprian KACZMARCZYK, st. kpr. pchor. Mateusz JANUSZEWSKI, Patrycja WYPYCH, Justyna GAJDA, Ewa GANDZEL, Maciej PACEK, Łukasz WÓJCIK, Konrad KUBERSKI.


 

Back to top