WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Podchorążowie oraz studenci cywilni z Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych pod opieką mjr. dr. inż. Jarosława Stelmacha odwiedzili Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Dzięki uprzejmości pracowników Ośrodka członkowie NKBiSM mieli okazję przekonać się, jak wygląda szkolenie Strażników Granicznych. Na początku wizyty studenci wzięli udział w wykładach prowadzonych przez funkcjonariuszy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zakładu Zabezpieczenia Działań. Przybliżono zadania i strukturę SG, jej miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego, a także główne zadania i cele statutowe, realizowane przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się przedstawienie niuansów związanych z podrabianiem dokumentów i ogromną ilością zabezpieczeń w dokumentach paszportowych. Następnie funkcjonariusze Zakładu do spraw Cudzoziemców, Zakładu Ogólnozawodowego, Zakładu Zabezpieczenia Działań oraz Zakładu Kynologii zaprezentowali studentom bazę dydaktyczną Ośrodka. Członkowie NKBiSM zostali oprowadzeni po salach wykładowych, strzelnicy, killing house, obserwowali jak wygląda ćwiczenie w symulatorze dachowania oraz szkolenie psa służbowego.

Wizyta w OSS SG pozwoliła uczestnikom wyjazdu poznać od strony praktycznej specyfikę pracy w Straży Granicznej, uzupełnić i usystematyzować wiedzę zdobytą w cyklu nauczania. Kadra dydaktyczna Ośrodka chętnie udzielała odpowiedzi na nurtujące studentów pytania, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem nabytymi podczas służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i w ochronie bezpieczeństwa, i porządku publicznego.

Wyjazd studyjny Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych to zapowiedź długofalowej współpracy dydaktycznej między WSOWL a OSS SG w Lubaniu. Na koniec wizyty każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat i zdjęcie.

Magdalena Biegańska

 

Back to top