WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wyzwania współczesnej medycyny taktycznej i ratunkowej, procedury, standardy i algorytmy postępowania były przewodnim tematem IV Międzynarodowych Warsztatów Medycyny Pola Walki odbywających się w dniach 05-06.04.2016 roku w WCKM w Łodzi. Członkowie (plut. pchor. Andrzej WYSOCZAŃSKI, plut. pchor. Alicja WYSOCKA, kpr. pchor. Marcin DYMOWSKI , kpr. pchor. Marcin KOZŁOWSKI, kpr. pchor. Patryk DZIUBA , szer. pchor. Bruno SKRZYNIARZ, plut. pchor. Zosia WISZNIEWSKA) medycznego cywilno – wojskowego koła naukowego wraz z opiekun dr Beatą Zysiak – Christ brali czynny udział w dwudniowych warsztatach. Gośćmi tegorocznych warsztatów byli przedstawiciele ważnych instytucji, jak np.: Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, przedstawiciele instytucji medycznych, oraz personel medyczny Stanów Zjednoczonych, Kanady.

Pierwszy dzień obfitował w szeroki zakres wykładów wyśmienitych polskich specjalistów, wśród nich dr hab. nauk med. prof. Waldemar Machała, dr nauk med. Krzysztof Chmieli. Swoimi doświadczeniami i zagadnieniami medycyny taktycznej podzieliła się też przedstawicielka US Army – Sgt. Frederick Evelyn.

Zakończeniem pierwszego dnia stanowił pokaz wykonany przez Państwową Straż Pożarną, który poświęcony był technikom wykonywania dostępu oraz sposobów ewakuacji poszkodowanych znajdujących się w pojeździe.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od wystąpienia płk lek. Krzysztof Szymański, który reprezentował GROM. Podczas swojego wystąpienia przestawił specyfikę pracy jednostek, scharakteryzował strefy działań taktycznych oraz omówił problemy z jakimi się borykają podczas działań w kraju i za granicą. Przedstawiciel z Izraela – Kobi Ludwin omówił specyfikę działań ratownictwa medycznego w Izraelu oraz podkreślił istotę posiadania umiejętności czynności ratowniczych przez ludzi cywilnych, którzy niejednokrotnie są pierwszymi w miejscu zdarzenia. Po wykładach rozpoczęła się część praktyczna warsztatów. Członkowie koła mieli okazję brać udział w ćwiczeniach na większości stacji. Tamowanie krwotoków, udrażnianie dróg oddechowych, procedury medyczne w pediatrii, wkłucia doszpikowe, urazy klatki piersiowej, odbarczanie odmy oraz drenaż opłucnej, działania ratownicze w ciemności przy użyciu noktowizora i w warunkach utrudnionych. Członkowie koła naukowego wyjechali z Łodzi z dawką obszernej wiedzy oraz umiejętności, które będą cennym źródłem do rozwoju działalności MCWKN.


 

Back to top