WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Edukacja z pierwszej pomocy to jeden z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa, którym od roku zajmują się członkowie Medycznego Cywilno – Wojskowego koła naukowego. Kolejni uczniowie z sześciu klas w SSP 72 we Wrocławiu w dniu 08.04.2016 zostało przeszkolonych z podstaw pierwszej pomocy. Uczniowie klas młodszych odbyli szkolenie z zakresu umiejętności nawiązywania kontaktu z poszkodowanym, udrażniania dróg oddechowych, sprawdzania oddechu oraz wykręcenia numeru 112 w celu zapewnienia specjalistycznej pomocy. Maluchy świetnie radziły sobie podczas układania osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej oraz opatrywania ran przy użyciu bandaża.

Uczniowie klas starszych oprócz algorytmu postępowania podczas nagłego zatrzymania krążenia, obracania poszkodowanego z brzucha na plecy, sprawdzania czynności życiowych byli nauczani stosowania zasady POTA. Uczyli się również wykorzystywania prowizorycznych elementów do unieruchomienia poszczególnych kończyn podczas złamań czy zwichnięć oraz bandażowania ran. Każdy uczeń musiał zaliczyć poszczególne elementy szkolenia aby uzyskać certyfikat potwierdzający jego odbycie.


 

Back to top