WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Sześć Kół Naukowych z różnych uczelni zorganizowało studencką konferencję naukową pt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa teoria- praktyka-edukacja”.

Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa przedstawiali przedstawiciele: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Z ramienia WSOWL współorganizatorem konferencji było Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.

Studenci podjęli próbę odpowiedzi na pytania zawarte w problematyce konferencji tj. w jaki sposób wykorzystać osiągnięcia w różnorodnych naukach w celu osiągnięcia wyższego poziomy bezpieczeństwa dla jednostki oraz dla szerszej grupy społeczności? Jak dotrzeć do społeczności lokalnej i w jaki sposób zaangażować ich w działania służb bezpieczeństwa oraz czy inicjatywy studenckie mogą wpłynąć na zwiększenie skuteczności w trakcie akcji ratunkowych?

Studenci należący do Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSOWL podzielili się również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi problematyki konferencji, podczas której dyskutowano w obszarach: teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa, a także roli edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Ich głos w dyskusji został zaprezentowany przez: Ewelinę Chlipałę w referacie „Komunikacja kryzysowa a bezpieczeństwo i zagrożenia – relacje i zależności”, Marlenę Dąbrowską i Katarzynę Golańską w referacie pt. „Bezpieczeństwo młodzieży” oraz Patrycję Głogowską, Patrycję Zdrojewską i Huberta Wagnera w referacie „Problemy edukacyjne problematyki ewakuacji”.

Moderatorem trzeciej sesji „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa” była kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk – opiekun NKEiPB.

Troje przedstawicieli WSOWL: Patrycja Głogowska, Patrycja Zdrojewska i Hubert Wagner opracowali „Elementarz bezpieczeństwa”, który został przekazany prelegentom biorący udział w przedsięwzięciu.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a także ofertą Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa.

Studenci WSOWL mieli również okazję zapoznać się z przeznaczeniem, zadaniami, a także strukturą Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

zdjęcia: NKEiPB, SGSP

 

Back to top