WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 11-13 marca 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego wraz z członkami Naukowego Koła Ratownictwa Specjalistycznego UM z Wrocławiu brali udział w dwudniowym szkoleniu lawinowym z TOPR-em w Zakopanem. W piątkowy wieczór po dotarciu do Zakopanego, został przedstawiony program oraz instruktaż całego szkolenia. Odbył się pierwszy wprowadzający wykład na temat lawin i prowadzenia akcji ratowniczej po ich zejściu oraz nauka określania współczynnika lawinowego. Wykład poprowadził ratownik TOPR, paramedyk, żołnierz misji w Afganistanie i Iraku, instruktor Wojskowego Ośrodka Szkoleniowego w Zakopanem Paweł Jankowski.

Wczesnym sobotnim rankiem studenci po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i otrzymaniu sprzętu (raki, czekany, sondy, łopaty i detektory) potrzebnego do realizacji szkolenia, udali się w góry.

Uczestnicy nauczani byli elementów turystyki wysokogórskiej ucząc się wykorzystywania czekanów, raków oraz elementòw autoratownictwa. Ważny aspekt stanowiła nauka ewakuacji poszkodowanego, który uległ upadkowi z wysokości.

Druga część szkolenia obejmowała naukę prowadzenia akcji ratowniczej po zejściu lawiny. Uczestnicy uczyli się poszukiwania poszkodowanego przy pomocy sondy, detektora. Uczyli się działania indywidualnego i zespołowego. Istotny element stanowiło wydobycie poszkodowanego spod pokrywy śnieżnej wykorzystując łopaty i przygotowując stanowisko do działań ratunkowych.

Sobotnia część szkolenia zakończyła się podsumowaniem zajęć i omówieniem działań. Element dodatkowy stanowił wykład instruktora Pawła Jankowskiego, z zakresu ratownictwa taktycznego.

W niedzielę od godziny 9.00 członkowie kół realizowali kolejną część szkolenia w centrum TOPR znajdującym się przy szpitalu wojewódzkim, której tematyką było ratownictwo górskie z użyciem śmigłowca. Jeden z pilotów i ratowników TOPR przybliżył wiedzę o śmigłowcu, jego wyposażeniu i przeznaczeniu. Każdy uczestnik mógł obejrzeć sprzęt medyczny wykorzystywany podczas akcji ratowniczej.

Następnie studenci z instruktorem wzięli udział w wyprawie do Jaskini Mylnej w Tatrzańskim Parku Narodowym gdzie zapoznali się z prowadzeniem działań ratowniczych w takich warunkach.

Uwieńczeniem szkolenia było otrzymanie przez uczestników zaświadczenia po ukończeniu szkolenia lawinowego z elementami ratownictwa górskiego.


 

Back to top