WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


1 marca 2016 r., z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się eliminacje konkursu wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych zorganizowanego przez Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL. W eliminacjach wzięli udział studenci, zarówno cywilni jak i podchorążowie naszej Uczelni. 3 marca odbył się uroczysty finał konkursu, do którego zakwalifikowało się sześciu uczestników eliminacji. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Rektorowi-Komendantowi WSOWL – płk. dr. hab. inż. Dariuszowi SKORUPCE przez ppłk. dr. Krzysztofa NOWACKIEGO. Rektor-Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił wagę święta Żołnierzy Wyklętych, a także to, jak ważna jest pamięć o Tych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny.

Komisja konkursowa składała się z trzech osób. Rolę przewodniczącego pełnił Rektor-Komendant. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali także dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO oraz ppłk dr Krzysztof NOWACKI. Finalistów dopingowała licznie zgromadzona publiczność.

W finale zadaniem każdego z uczestników była odpowiedź na 12 pytań zadawanych każdemu z uczestników przez prowadzącego uroczystość – mjr. dr. Adama SZYMANOWICZA. Podchorążowie wykazali się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem, co było widoczne podczas sumowania punktacji, gdzie różnica pomiędzy zawodnikami była niewielka. Zwycięzcą konkursu został sierż. pchor. Michał BIAŁEK. Drugie miejsce ex aequo zajęli kpr. pchor.. Sebastian LECH i kpr. pchor.. Maksymilian KOŚCIELNIAK, a trzecie – kpr. pchor. Łukasz BARCIKOWSKI. Poza tym w finale uczestniczyli również plut. pchor. Jakub KOTUŁA oraz kpr. pchor. Andrzej GACH.

Uroczystość zakończyło ponowne wystąpienie Rektora-Komendanta, który złożył uczestnikom gratulacje. Ponadto podziękowania w imieniu Koła Naukowego za organizację konkursu przyjęli jego opiekunowie - mjr dr Adam SZYMANOWICZ i kpt Dariusz FURTEK-KOSTYRSKI oraz Zarząd Koła Naukowego Pamięci Narodowej WSOWL – Agata BIAŁOWĄS oraz Jolanta SŁOMCZYŃSKA. 


tekst: Agata BIAŁOWĄS i Jolanta SŁOMCZYŃSKA

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top