WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Na podstawie dorobku naukowego i pozytywnych opinii recenzentów oraz po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki kpt. dr Barbara Kaczmarczyk z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i dr Marian Żuber z Instytutu Dowodzenia uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

Został on nadany Uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej z dnia 26 lutego 2016 roku.

Gratulujemy!


 

Back to top