WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 23.02.2016r. w murach Naszej Uczelni odbył się kolejny cykl wykładów i warsztatów otwartych z cyklu „RATOWNICTWO DLA KAŻDEGO. Tym razem tematyką przewodnią była Medycyna wojskowa i ratownictwo taktyczne.

Przedsięwzięcie, które skierowane było do studentów wojskowych i cywilnych pasjonujących się tematyką z zakresu TCCC, cieszyło się dużym zainteresowaniem organizacji proobronnych i słuchaczy z innych uczelni. Gośćmi byli studenci Uniwersytety Medycznego, Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej z Wrocławia, członkowie Stowarzyszenia Orląt Lwowskich Armii Krajowej z Kielc, członkowie Ranger Survival Club z Gliwic, ratownicy medyczni z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic.

Przedsięwzięcie, które zostało podzielone na dwa panele: wykładowy i warsztatowy otworzył Prorektor ds. studenckich prof. dr inż. Zenon Zamiar. Nie zabrakło również Prodziekana ds. studenckich dr Ryszarda Rynkiewicza, zastępcy szefa Katedry zarządzania kryzysowego mjr dr Jarosława Stelmacha.

Wykład rozpoczął Tomasz Sanak. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego Ratownik medyczny z zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, asystent w katedrze anestezjologii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Uczestnik misji w Afganistanie: w 2007 r. na pierwszej „bojowej” zmianie PKW, na przełomie 2009 i 2010 r. – na szóstej oraz w 2011 r. – na dziewiątej zmianie kontyngentu. Segregacja medyczna w warunkach taktycznych oraz hipotermia pourazowa na polu walki to tematy wystąpień, które spowodowały bardzo duże zainteresowanie oraz podziw. Wiedza i sposób jej przekazywania spowodował ponoszenie się z krzeseł uczestników w chwili emocjonujących, spontanicznych pokazów jakie wprowadzał prelegent.

Kolejnym prelegentem był Pan Marcin Ubych, który zaprezentował nowoczesny sprzęt stosowany przy tamowaniu krwotoków. Nie mogło również zabraknąć studenta z medycznego cywilnego – koła naukowego Macieja Packa, który zaprezentował temat pt. „Sposoby ewakuacji z pola walki”. Każdy z wykładów nawiązywał do elementów warsztatowych, które odbyły się na terenie WSOWL.

Panel warsztatowy rozpoczął się pokazem działań z zakresu TCCC. Scenariusz zdarzenia z jakim zmagali się podchorążowie opierał się na doświadczeniu misyjnym żołnierzy walczących poza granicami kraju i zakładał niespodziewany atak na drużynę patrolową. Członkowie koła musieli zabezpieczyć rejon wykonania zadani oraz udzielić pomocy rannemu koledze i przygotować go do ewakuacji do miejsca podjęcia przez MEDEVAC zgodnie z meldunkiem 9-linijkowym, który przesłał dowódca. Następnie uczestnicy przemieścili się do budynku, w którym odbyły się warsztaty. Sześć punktów, zabezpieczonych przez instruktorów i pozorantów pozwoliło na zapoznanie się z poszczególnymi sytuacjami jakie mogą wystąpić na polu walki oraz dały możliwość przećwiczenia i sprawdzenia przez niektórych uczestników już posiadanych umiejętności, w celu ich zweryfikowania.

Stanowiska, które obejmowały elementy ewakuacji do miejsca bezpiecznego, pomoc poszkodowanemu w drugiej strefie (względnie bezpiecznej), udzielanie pomocy pod ostrzałem, badanie urazowe to ważny aspekt taktyki czerwonej, która od kilku lat bardzo mocno rozwinęła się w Polsce stanowi istotny element szkolenia służb mundurowych.

Nie jest elementem stricte związanym z ratownictwem medycznym. Na polu walki wykonuje się czynności, które mają na celu uratowanie tych poszkodowanych, których szansa uratowania istnieje. Podczas działań bojowych ratuje nie ten, który siedzi w bezpiecznym miejscu, tylko ten, który walczy. Ratownik pola walki, to ten, który najpierw wykonuje swoje zadanie bojowe.

Wykłady i Warsztaty są najlepszą formą zdobywania, doskonalenia wiedzy.

Sama wiedza, bez wykorzystania i stworzenia urealistycznionych sytuacji nie jest wystarczająca. Czynności praktyczne odgrywają kluczową rolę w procesie nauczania i doskonalenia wiedzy i umiejętności dlatego też, zapraszamy i namawiamy do dalszego udziału w kolejnych edycjach.


 

 

Back to top