WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Studenci III roku kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa wzięli udział w ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach przedmiotu Ochrona Radiologiczna z Elementami Radiometrii.

- Po przyswojeniu wiedzy teoretycznej studenci zmierzyli się z praktyką, a ściślej mówiąc - przeprowadzali odpowiednie badania eksperymentalne. Musieli oni zastosować pojęcia analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego oraz zbadać czy zasada ALARA jest prawdziwa.

W myśl tej zasady powinno się ograniczać kontakt człowieka ze źródłem promieniowania manipulując takimi wielkościami, jak: czas ekspozycji, osłona i odległość od źródła promieniowania – tłumaczy kierownik zajęć płk dr hab. inż. Witalis Pellowski. 

 

 

 

Back to top