WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


To cykl wykładów i warsztatów otwartych organizowanych od zeszłego roku przez Medyczne Cywilno - Wojskowe Koło Naukowe.

Prelegentami zbliżających się wykładów będą specjaliści, wykładowcy, uczestnicy Misji. Warsztaty zostaną przygotowane i przeprowadzone przez wspaniale przygotowanych studentów WSOWL.

Tomasz Sanak - ratownik medyczny z Afganistanu, Wykładowca Zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i Pedagogicznym w Krakowie z zakresu ratownictwa i zabezpieczenia medycznego sytuacji kryzysowych.

dr n. o zdr. ppor Anita Podlasin - WCKM Łodź. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne w specjalności medycyna ratunkowa. W 2012 uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu, po przedstawieniu rozprawy pt. „Aktualne obowiązujące procedury zabezpieczenia medycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych w na tle procedur obowiązujących w siłach zbrojnych wybranych państw członkowskich NATO” Absolwentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uczestniczka XII zmiany PKW Afganistan. Autorka wielu publikacji naukowych na temat medycyny pola walki. Autorka książki „Taktyczne Ratownictwo Medyczne” wydanej przez PZWL w 2015 roku. W 2013 roku ukończyła kurs Battlefield Trauma Life Support w Wojskowym Centrum Szkolenia w Hilversum w Holandii. Instruktor TCCC, CLS. Na swoim koncie posiada kursy PHTLS, ITLS, ALS. Od 2007 roku ratownik medyczny w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Zespołach Wyjazdowych „P” i „S” Autorka książki pt. Taktyczne ratownictwo medyczne.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

Back to top