WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Dzisiaj około 8.15 policjanci wykonujący patrol pieszy na ul. Orzechowej zauważyli samochód z ujadającym psem zamkniętym w środku. Podczas wykonywania oględzin zostali ostrzelani z okna bloku mieszkalnego. Jeden z policjantów został postrzelony w brzuch. Teren wokół miejsca zdarzenia został wstępnie zabezpieczony. Na miejsce zostały skierowane siły i środki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przybyli na miejsce policjanci po zorganizowaniu sztabu dowódcy operacji policyjnej oraz zespołu policyjnych negocjatorów, otrzymali zadanie zatrzymania sprawcy zdarzenia, z zachowaniem bezpieczeństwa dla osób postronnych i policjantów. Ponadto mieli zebrać informacje na temat ilości osób w mieszkaniu, danych i motywu sprawcy oraz posiadanej broni lub materiałów niebezpiecznych.

Jest to sytuacja wyjściowa do symulacji zdarzenia kryzysowego, w ramach którego studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, realizowali zadania policjantów na miejscu zdarzenia. Studenci każdej z dziewięciu grup ćwiczeniowych przedmiotu „Negocjacje w sytuacjach kryzysowych”, w ramach 10 godzinnych zajęć wcielili się w rolę oficerów sztabu dowódcy operacji policyjnej oraz negocjatorów policyjnych. Opracowywali warianty zachowania przestępców, do nich dostosowywali warianty działania służb policyjnych i ratowniczych, współdziałali z innymi komórkami zaangażowanymi w reagowanie na kryzys oraz podejmowali kluczowe decyzje o sposobie zakończenia incydentu.

Prowadzący zajęcia, kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego – mjr dr inż. Jarosław Stelmach podkreśla, że zajęcia są podsumowaniem i jednocześnie praktycznym sprawdzianem kompetencji i umiejętności zdobytych przez studentów studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w naszej Uczelni. - Należy zaznaczyć, że ten egzamin nasi studenci zdali bardzo dobrze. Podczas symulacji wykazywali się kreatywnością w rozwiązywaniu realnych problemów z zakresu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym podsumowuje major.


zdjęcia: WSOWL

 

Back to top