WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa zorganizowało w Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy wykłady otwarte na temat zagrożeń dotyczących młodzieży, a także trybu postępowania w sytuacji ich wystąpienia.

W trakcie prelekcji poruszono kwestie zasadności stosowania numeru alarmowego 112. Ponad 200 gimnazjalistów uczestniczących w wykładzie, otrzymało materiały informacyjne na temat poprawności zgłaszania zdarzeń na numer alarmowy 112, które zostały udostępnione członkom NKEiPB przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.
W trakcie spotkania dyskutowano na temat poruszanych zagadnień, a szczególnie: skupiono się na negatywnych zachowaniach w grupie, stalkingu, manipulacji przez członków grupy, koniczności edukacji dla bezpieczeństwa.

W spotkaniu, jako prelegenci wystąpili: opiekun NKEiPB – kpt. dr Barbara Kaczmarczyk, członkowie NKEiPB - Marlena Dąbrowska i Katarzyna Golańska oraz podinsp. dr Robert Gwardyński.


zdjęcie: NKEiPB

 

Back to top