WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


12 stycznia br. Naukowe Koło Bezpieczeństwa Społecznego WSOWL i Akademickie Koło Naukowe Security&Society Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowały I Naukowe Seminarium Kół Studenckich.

Współorganizatorem przedsięwzięcia była Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
W seminarium uczestniczyło prawie 100 osób, głównie studentów z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Oficerskie Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie.
W pierwszej części spotkania dokonano prezentacji działalności naukowej kół studenckich. Ppłk dr Marek Bodziany przedstawił Naukowe Koło Bezpieczeństwa Społecznego WSOWL we Wrocławiu, Aleksandra Mijalska - Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe FOJBE przy Katedrze Socjologii Polityki i Moralności UŁ, natomiast Angelika Ruta - Akademickie Koło Naukowe Security & SocietyInstytutu Socjologii UWr
W sesji drugiej Patrycja Hejnold przedstwiała referat „Biuro Ochrony Rządu gwarantem bezpieczeństwa Prezydenta RP”. Paulina Juszyńska podjęła temat „Cypryjska rzeczywistość –zjednoczenie czy utrwalający się podział?”. Jan Pawlicki zajął się wpływem mikrochipów na bezpieczeństwo i życie społeczne.
Część trzecia seminarium to pokaz GrupySpecjalnej WSBPiI APEIRON. Michał Panacheda zaprezentował referat „Rewolucja Róż jako punkt zwrotny w procesie budowania demokracji w Gruzji”. Angelika Ruta skupiła się na stopniach zagrożenia terrorystycznego.
Seminarium, które miało stać się początkiem częstszych tego typu spotkań podsumowali: prof. dr hab. Jan Maciejewski, dr Małgorzata Stochmal.


zdjęcia: ppłk dr Marek Bodziany

 

Back to top