WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 16.12.2015 dr Beata Zysiak-Christ wraz z członkami naukowego koła przygotowała zajęcia dla uczestników kursu proobronnego. Ćwiczenia, miały na celu doskonalenie poznanych wcześniej zasad z indywidualnych i zespołowych działań ratowniczych oraz taktyki wojskowej.

Stworzone bardzo realistycznie urazy, na które narażeni są żołnierze podczas działań bojowych oraz wprowadzone efekty akustyczne, sprawiły, że stres był widoczny u większości ćwiczących. Analiza działań i popełniane błędy pokazały jak ważnym jest ćwiczenie tych elementów aby opanowywać stres. Przekonały też o istotności współdziałania i komunikacji pomiędzy żołnierzami.

Wykorzystany jeden z nieużytecznych budynków sprawdził się wspaniale do tego rodzaju ćwiczeń, czego efektem były przede wszystkim udane ćwiczenia, zachwyt kursantów z posiadania takich obiektów oraz podziękowanie i chęć dalszego ćwiczenia.


 

Back to top