WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Okres przedświąteczny to czas, w którym dokonuje się rozliczeń i podsumowań.

W grudniu rozstrzygnięto konkurs na fraszkę o naukowej działalności studenckiej ogłoszony w czasie majowej konferencji w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej dla jej uczestników.

Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa zdobyło wyróżnienie w tym konkursie.

W związku z tym, że konkurs ten dotyczył małej formy literackiej zostaliśmy wyróżnieni pucharkiem i dyplomikiem.


 

Back to top