WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa wdrożyli autorski Projekt dotyczący edukacji i promocji bezpieczeństwa.

Jego celem jest zweryfikowanie wiedzy na temat zagrożeń, a także doskonalenia umiejętności podczas ich występowania.

Projekt został rozpoczęty w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie, gdzie studenci w pierwszej kolejności zapoznali dzieci z możliwościami wystąpienia zagrożeń, ich konsekwencjami, a także z trybem postępowania na taką okoliczność. Fazą końcową zajęć była niezapowiedziana ewakuacja, w której uczestniczyły dzieci wraz z personelem.

Ćwiczenie to było cennym doświadczeniem. Zweryfikowano wiedzę oraz umiejętności. Dostrzeżono również działania niepożądane, co zostało omówione tuż po zakończonym ćwiczeniu.
Wszyscy zdali sobie sprawę z popełnianych błędów i jednogłośnie wyrazili chęć kontynuacji uczestnictwa w projekcie. Wszelkie wnioski przedyskutowano, wdrożono, a następnie dokonano ponownej weryfikacji podczas kolejnych ćwiczeń, które odbyły się kilka dni później.
Potrzebę tego typu działań dostrzega nie tylko personel, lecz także dzieci. Jest to bardzo motywujące, dodaje energii i chęci do dalszego działania, które z całą pewnością będzie kontynuowane – podsumowali autorzy projektu – członkowie NKEiPB.


zdjęcia: NKEiPB

 

Back to top