WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 20 listopada br. w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się II Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo Personalne a Bezpieczeństwo Strukturalne. Ochrona Zdrowia i Życia Podstawą Bezpieczeństwa Osoby".

Konferencja zorganizowana była przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie przy współpracy Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa.

Udział w konferencji wzięło Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Zaproszenie goście odwiedzili salę tradycji, laboratorium budowy i eksploatacji pojazdów wojskowych, magazyn broni, centrum dydaktyczno – szkoleniowe a także zapoznali się z warunkami socjalno – bytowymi kompanii podchorążych. 

Udział Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Śląskiego w konferencji przyczyniła się do nawiązania współpracy naukowej z naszym kołem.


Tekst: Aleksandra Wojtysiak

 

Back to top