WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Dnia 27.11.2015 członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego rozpoczęli w szkołach cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnikami szkolenia tym razem byli uczniowie usportowionych, pierwszych klas sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 72 we Wrocławiu. Zostało przeszkolonych 52 uczniów. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami wzywania pomocy, nawiązywania kontaktu z poszkodowanym, sprawdzania oddechu. Uczniowie wspaniale angażowali się podczas wykonywania czynności układania poszkodowanego (pozoranta) w pozycji bezpiecznej. Pomimo dużo większej masy ciała pozoranta (studenta) okazało się, że dzieci w wieku 6 i 7 lat doskonale sobie radzą z wykonaniem tej czynności.

Kolejnym elementem szkolenia, które sprawiło największą radość i chęć wykonywania ćwiczenia, było bandażowanie ran. Zabezpieczanie rany u misia uczniowie powtarzali kilkakrotnie. Wszystkie Misie zostały uratowane, a mali ratownicy ukończyli szkolenie otrzymując wspaniałe dyplomy, które potwierdzają opanowanie wiedzy i umiejętności.

Jak mówi dr Beata Zysiak-Christ „... będziemy szkolili zarówno dzieci ze szkół podstawowych jak i licealistów. Maluchy to wspaniały potencjał, w który warto inwestować.

Dzieci wykonują opanowane czynności spontanicznie, bez analiz, na które niejednokrotnie dorosły traci zbyt dużo czasu..."

 

Back to top