BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


W dniach 24-28 kwietnia br. w ramach programu Erasmus+ ppłk dr Mikołaj Kugler przebywał na Wydziale Nauk Wojskowych i Szkolenia Oficerskiego Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie. Celem wyjazdu było przeprowadzenie zajęć z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego, w których udział wzięli słuchacze studiów doktoranckich oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału.

Tematyka wykładów obejmowała zagadnienia polskiej polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny, udziału kontyngentów Wojska Polskiego w stabilizacji sytuacji międzynarodowej, zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej oraz możliwych kierunków rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE.

Aktualność poruszanych kwestii spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i sprzyjała ożywionej wymianie poglądów. Nawiązane podczas wyjazdu kontakty ułatwią ewentualną bliższą współpracę w obszarze naukowo-dydaktycznym i publicystycznym, tym samym przyczyniając się do dalszego zacieśnienia więzów pomiędzy AWL a budapesztańskim uniwersytetem.

Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej (ang. The National University of Public Service - NUPS) w Budapeszcie powstał w 2012 roku z połączenia czterech uprzednio działających niezależnie uczelni wyższych. Kształci przyszłe kadry na potrzeby administracji publicznej, sił zbrojnych oraz organów ścigania na studiach licencjackich i magisterskich. Ponadto uczelnia jest ważnym ośrodkiem eksperckim dzięki prowadzonym studiom doktoranckim, organizowanym konferencjom naukowym i realizowanym projektom badawczym.

Wydział Nauk Wojskowych i Szkolenia Oficerskiego (ang. Faculty of Military Sciences and Officer Training - FMSOT) jest jedną z pięciu podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Kształci profesjonalne kadry dowódcze na potrzeby węgierskich sił zbrojnych. Wydział oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie w obszarze nauk wojskowych i technicznych.

Autor: ppłk dr Mikołaj Kugler

 

Back to top