BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


6 marca 2017 r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego semestru letniego 2016/2017 dla studentów z zagranicznych uczelni partnerskich, który trwać będzie do 18 czerwca br. W tym roku akademickim gościmy studentów m.in. z USA, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Słowenii, Włoch, Hiszpanii oraz Turcji.

Studenci zostali powitani przez płk (rez.) dr Krzysztofa KLUPĘ, który pełni funkcję Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. współpracy międzynarodowej i protokołu. O zasadach obowiązujących w AWL opowiedział mjr dr Marcin BIELEWICZ – Prodziekan ds. Wojskowych. Interesującą prezentację nt. naszej Uczelni przedstawił również kpt. Marcin JASNOWSKI z Sekcji Kontaktów Zagranicznych.

Wydarzenie było także okazją do zapoznania studentów z szerokim Programem Kulturowym, który rok rocznie realizowany jest przez Biuro Karier i Programu Erasmus przy wsparciu zaangażowanych studentów z Sekcji Wymian Międzynarodowych. Dlatego też, kolejnym punktem spotkania była prezentacja przeprowadzona przez p. Julię SOWIŃSKĄ oraz szer. pchor. Piotra KACZOROWSKIEGO, którzy opowiedzieli o działalności sekcji oraz ich kluczowym Programie „Buddy”. Finalnym elementem inauguracji była prezentacja Pani Karoliny TOMCZYK – pracownika Biura Karier i Programu Erasmus, która przedstawiła szczegółowy plan organizacyjny na cały przyszły semestr międzynarodowy.

Ponadto, każdy student otrzymał pakiet powitalny, który zawierał m.in. materiały promujące Uczelnię oraz Program Erasmus+, tj.: przewodnik dla przyjeżdżających studentów, polskie karty telefoniczne, zeszyty, kubki itp.

Całe wydarzenie koordynowane było przez plut. pchor. Piotra ROSIŃSKIEGO oraz plut. pchor. Krzysztofa LISZCZYŃSKIEGO, którzy po inauguracji oprowadzili przyjezdnych studentów po terenie AWL zapoznając ich z infrastrukturą Uczelni.

Podczas inauguracji obecni byli również Koordynatorzy Programu Erasmus+, pracownicy dydaktyczni, prowadzący zajęcia na semestrze międzynarodowym, dowódcy kompanii szkolnych, jak i pozostali pracownicy wojska bezpośrednio związani z organizacją bieżącego semestru zagranicznego.

Międzynarodowy semestr letni 2016/2017 realizowany jest przy wsparciu Programu Erasmus+.


 

 

Back to top