AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Społeczność Akademii Wojsk Lądowych jak co roku zaangażowała się w projekt Szlachetna Paczka. Tym razem pomoc trafi do wyjątkowej Pani Kamili, której historia szczególnie trafiła do naszych serc.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce i jedyny na świecie systemem pomocy bezpośredniej. Konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Już od blisko 20 lat Szlachetna Paczka niesie mądrą pomoc tym, którym zabrakło szczęścia. Potrzebujący otrzymują wsparcie materialne, a wraz z nim – nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji i impuls do zmiany życia.

- Jestem ogromnie szczęśliwa, że udało nam się zebrać tak pokaźną ilość produktów pierwszej potrzeby. Hojność studentów, kadry i pracowników Akademii jest tak duża, że uda nam się spełnić jeszcze jedno marzenie Pani Kamili – nowe łóżko, o którym nieśmiało nam wspominała – powiedziała Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Zarządzania dr Magdalena Kowacka, koordynatorka Szlachetnej Paczki w Akademii.

Zaangażowanie społeczności AWL świadczy o wrażliwości na ludzką krzywdę, a gotowość do udziału w projektach charytatywnych dowodzi o empatii uczestniczących w zbiórkach.


tekst: AWL, www.szlachetnapaczka.pl

zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch, plut. pchor. Adrian Jastrowicz, plut pchor. Kornel Wasilewski, szer. pchor. Dawid Ogonowski

 

Back to top