AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


2 grudnia br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Uroczystość była również okazją do wręczenia Złotego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju”, który Decyzją Ministra Obrony Narodowej został nadany płk. dr. inż. Jackowi Narlochowi.

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka złożył awansowanym życzenia pomyślności w dalszej służbie wojskowej. Wyraził radość, że dzięki przychylności przełożonym ciężka praca dzisiejszych bohaterów została nagrodzona.

Na stopień pułkownika awansowani zostali: ppłk Norbert Świętochowski i ppłk Marek Bodziany, na stopień podpułkownika: mjr Robert Balcerzyk, na stopień sierżanta: plut. Sebastian Kaźmierczak.

Głos zabrali również bezpośredni przełożeni awansowanych, którzy przedstawili przebieg ich dotychczasowej służby.


tekst: AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top