AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 23-24 listopada br. na terenie strzelnicy Studenckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego ENIGMA w Starych Bogaczowicach odbyły się kolejne zajęcia w ramach Kursu Strzelectwa Bojowego członków Sekcji Działań Nieregularnych. Szkolenie było prowadzone przez doświadczonego oficera z Jednostki Specjalnej WP i wymagało wysokiego poziomu wyszkolenia strzeleckiego, taktycznego oraz sprawności fizycznej.

Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności instruktorsko-metodycznych oraz formy strzeleckiej. Przeprowadzono serię strzelań egzaminacyjnych składających się z trzech autorskich opracowanych przez członków Sekcji drilli strzeleckich. Każdy z nich sprawdzał umiejętności związane z poruszaniem się, zmianą postaw strzeleckich oraz pracą manualną na broni w każdym z trzech dystansów walki.

Podchorążowie doskonalili również dobyte na jednym z poprzednich szkoleń umiejętności strzelania zza przesłon w postawach wymuszonych. Ponadto dowiedzieli się w jaki sposób prowadzić ogień przy rotacji broni o 90 i 45 stopni oraz poznali związane z tym konsekwencje w balistyce zewnętrznej pocisku.

Wykonane w czasie dwóch dni strzelania swoim zakresem obejmowały prowadzenie ognia w dystansie dalekim (powyżej 100 m), średnim (około 50 m) i bliskim (do 10 m). Działanie pod presją czasu (strzelanie z timerem), zmiany postaw strzeleckich, usuwanie zacięć i zmiany magazynków wprowadzały dodatkowe elementy stresogenne.


tekst: Sekcja Działań Nieregularnych

zdjęcia: Sekcja Działań Nieregularnych

 

Back to top