AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


18 listopada br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla dwóch oficerów.

Uroczystość była również okazją do wręczenia płk. dr. inż. Jackowi Narlochowi Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyznaczenia na stanowisko Prorektora ds. Wojskowych AWL.

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka złożył oficerom awansowanym na stopień pułkownika i majora życzenia pomyślności w dalszej służbie wojskowej – Cieszę się, że Wasza ciężka i sumienna praca została doceniona i jednocześnie wierzę, że sprostacie wyzwaniom, które przed Wami stoją.

Głos zabrali również bezpośredni przełożeni awansowanych oficerów, którzy przedstawili przebieg dotychczasowej służby bohaterów uroczystości. Sami awansowani podziękowali zaś przełożonym za docenienie ich wysiłku oraz podwładnym, bez których ich awanse nie byłyby możliwe.


tekst: AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top