AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka uczestniczył w Święcie Nauki Wrocławskiej. Delegacje Akademii złożyły wiązanki kwiatów, upamiętniając profesorów lwowskich i krakowskich pomordowanych w trakcie II wojny światowej.

15 listopada 1945 r. prof. Kazimierz Idaszewski na Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Ludwik Hirszfeld na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosili swoje pierwsze wykłady w dziejach polskich uczelni powojennego Wrocławia. Na pamiątkę tamtego wydarzenia rokrocznie we Wrocławiu obchodzone jest Święto Nauki Wrocławskiej.

Delegacje uczelni wrocławskich złożyły kwiaty i wiązanki pod pomnikiem martyrologii profesorów lwowskich, który upamiętnia pomordowanych przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich w lecie 1941 roku wykładowców lwowskich uczelni i ich bliskich.

Upamiętniono również profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r., składając kwiaty pod tablicami pamiątkowymi umieszczonymi przy gmachach Sądu Okręgowego we Wrocławiu.


tekst: AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top